Literál

02.04.2012 20:20

Naše doposud vytvořené hry - Piškvorky ver. 1 a ver. 2 měly jednu velkou chybu - pokud by si je spustil někdo, kdo je nenaprogramoval - asi by nevěděl, jak se hrají, co má dělat, jaká tlačítka má mačkat...

Každý správný program či hra by se měl v úvodní obrazovce představit - jak se hra jmenuje, kdo je autorem, co je cílem hry a jakými klávesami se hra ovládá.

Zadávání textu na obrazovku v režimu Programování-začátečník bylo dosti nešťastné a zdlouhavé - používalo písmena z banky obrázků, která byla dosti velká a zabírala na obrazovce hodně místa.

 Proto byl v režimu Programování - pokročilý zaveden LITERÁL.

 

CO JE TO LITERÁL

Pod literálem rozumíme libovolný text nebo číslo, které v programu použijeme.

Literál vložíme do programu pomocí ikony LITERÁL. Jakmile jej vložíme na plochu, začne v něm blikat kurzor a my zapíšeme požadovanou hodnotu. V průběhu zápisu se mění barva podkladu podle toho, jaký literál zadáváme (zda text nebo číslo). Vkládání ukončíš klávesou ENTER.

Zkusme si vytvořit následující příkazy a otestujme, jak fungují:

Všimněme si, že naše literály mají různou barvu. Platí následující pravidlo:
- text, neboli řetězec, barva bude žlutá
- celé číslo, barva bude modrá  - desetinné číslo, barva bude zelená

 

ZMĚNA NASTAVENÍ HODNOT LITERÁRLU

Zadané hodnoty literálu můžeš změnit dvěma způsoby :
a) klikni na literál pravým tlačítkem myši a v místní nabídce zadej volbu Upravit
b) ukaž kurzorem myši na literál a stiskni klávesu F2 

Jestliže potřebuješ změnit typ zadávaného literálu z celého čísla na reálné nebo z čísla na řetězec, klikni levým tlačítkem myši na barvu příslušného políčka na pravém okraji prvku.

 

ZMĚNA VELIKOSTI LITERÁLU

Stačí, když v programu za literál vložíme ikonu pro formátování písma . Otevře se nám dialogové okno, ve kterém vybereme typ, řez, velikost písma, jeho barvu a všechno potvrdíme tlačítkem OK .

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍKLADY ZADÁNÍ LITERÁLU V PROGRAMU

Kontakt

Pc-hratky

LencaSo@seznam.cz

Vyhledávání

ÚKOLNÍČEK

1. Naprogramuj pomocí literálu vtip: text doplň vhodně obrázky.


2. Naprogramuj pomocí literálu Pohádku: text pohádky doprovázej obrázky.


3. Do her Piškvorky doplň úvodní obrazovku, která popíše cíl hry a její ovládání.

 

Od této chvíle programuj úvodní obrazovku do všech svých programů a her.

LenčaPa © 2010 . Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode