MULTIMÉDIA - OBRÁZKY

09.04.2013 12:48

Obrázky použiješ pro vylepšení vzhledu Tvých programů. Vhodnou kombinací obrázků můžeš vylepšit např. ovládání programů pomocí myši apod.

 

ZÍSKÁNÍ OBRÁZKU:

Vytvoření - namaluješ obrázek v nějakém grafickém programu (Malování, Paint..)

Export - v Baltíkově grafickém editoru Paint můžeš převést libovolnou banku předmětů do obrázku typu bmp.

Import obrázku - z libovolného obrázku bmp můžeš v Paint vytvořit banku předmětů

Internet - obrázek najdeš na internetu a uložíš do počítače

Digitální fotoaparát - vyfotíš  a převedeš do počítače obrázky, které potřebuješ

Skenováním - pomocí skeneru si obrázek v tištěné podobě převedeš do grafického souboru

Sejmutím obrazovky - pomocí klávesy Print Screen uděláš otisk obrazovky. Tento otisk můžeš vložit např. do Malování (Ctrl+V) a následně upravit

POZOR: Baltík pracuje pouze s obrázky typu bmp. Pokud získáš obrázek jiného typu než bmp, například jgp, gif, tif, png a jiné, musíš obrázek převést nejdříve do formátu bmp.

 

PŘEVEDENÍ OBRÁZKU NA SOUBOR TYPU BMP V PROGRAMU MALOVÁNÍ

1. Spusť program Malování

2. Otevři obrázek, který chceš převést na typ bmp

3. V menu klikni na volbu Soubor- Uložit jako..

4. Uložit jako typ - vyber nabídku 24bittový rastr bmp

5. Uložit do - vyber místo v počítači, kam obrázek uložíš

6. Uložit

 

PŘÍPOJENÍ OBR K PROGRAMU

1. Stiskni tlačítko TABULKA nad panelem příkazů

2. V okně Tabulka souborů a oblastí vyber sloupec s popisem Obrázky - klepni do prvního řádku pravým tlačítkem myši.

3. Z nabídky zvol Hledat a vyhledej obrázek v počítači.

4. Zvol Otevřít - obrázek se připojí do tabulky.

 

VLOŽENÍ OBRÁZKU DO PROGRAMU

1. Stiskni tlačítku TABULKA nad panelem příkazů.

2. Zvol si řádek Obrázku, který chceš přenést do programu

3. Stiskni tlačítko Uchopit prvek Obrázek v dolní části Tabulky

4. Umísti Obrázek do programu.

 

EDITOR OBLASTI

DALŠÍ MOŽNOSTI VYUŽITÍ OBLASTÍ

BALTÍK A OBLAST


Jestliže se Baltík nachází v oblasti č.2, vypiš na obrazovku zprávu: Nacházím se v Oblasti č.2

 

STISKNUTÉ TLAČÍTKO MYŠI V OBLASTI

Jestliže bylo v oblasti 1 stisknuto levé tlačítko myši, přesuň Baltíka na náhodné místo ve scéně.

 

Kontakt

Pc-hratky

LencaSo@seznam.cz

Vyhledávání

MOŽNOSTI VLOŽENÍ OBRÁZKU DO PROGRAMU

1. Obrázek nemá stejnou šířku a výšku jako scéna - ořízne se.

2. Obrázek se přizpůsobí velikosti scény


OBLASTI

Pokud potřebuješ umístit do programu obrázek tak, aby byl vykreslený jen v části scény, musíš si napřed nadefinovat oblast, do které potom obrázek vložíš.

 
DEFINICE OBLASTI:

1. Stiskni tlačítko Tabulka nad Panelem příkazů

2. Klikni pravým tlačítkem myši do prvního políčka v sloupci Oblasti a z místní nabídky zvol možnost Editovat.

3. Objeví se okno Editor oblastí - pomocí myši zvol umístění a velikost Oblasti. Můžeš měnit její velikost a pozici. Také můžeš zvolit více oblastí.

Zadej 2x OK.

NAČTENÍ OBRÁZKU A OBLASTI DO PROGRAMU

1. Na obrazovku do oblasti 1 zobraz obrázek číslo 1 - obrázek se nepřizpůsobí velikosti scény a ořízne se

2. Na obrazovku do oblasti 2 zobraz obrázek číslo 1 a přizpůsob ho velikosti obrazovky.

 

VLOŽENÍ TEXTU DO OBLASTI

VLOŽENÍ GEOMETR.TVARU DO OBLASTI

 

ÚKOLNÍČEK

1. Do každého rohu scény zobraz jeden obrázek. Výška zobrazovaných obrázků bude asi jako čtyři políčka a šířka tři políčka. Ve středu scény zobraz kulaté tlačítko, které bude mít červenou barvu a bude na něm napsáno "Smaž obrazovku" (použij grafické příkazy a oblasti).Při kliknutí na kulaté tlačítko "Smaž Obrazovaku" se příkaz provede.

2. Ve spodní řadě scény se zobrazí náhledy obrázků. Při kliknutí na náhled obrázku se ve scéně objeví originál obrázku ve skutečné velikosti. Program počká 2x a po uplynutí této doby se znovu zobrazí náhlady všech obrázků. Program se ukočí klávesou K.

LenčaPa © 2010 . Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode