MULTIMEDIA - ZVUKY

27.04.2013 20:59

Kromě prvku Pípni Baltík pracuje se dvěma typy zvukových souborů. Soubory s příponou mid a wav. Každý z těchto typů zvukových souborů se dá získat jiným způsobem. Pro poslech zvukových souborů wav nebo mid musí počítač obsahovat zvukovou kartu a reproduktory.

 

Zvukový soubor typu wav :

Soubor získáš:
· Pomocí Internetu – vyhledáš a stáhneš si potřebný zvukový soubor z Internetu.
· Grabováním– zvukový soubor, který máš v jiném zvukovém formátu (mp3 nebo jiný),převedeš na formát wav.
· Pomocí mikrofonu – přes mikrofon si potřebný zvuk nahraješ nebo namluvíš do zvukového souboru, který uložíš v počítači.
· Z Windows – vyhledáš si libovolný zvukový soubor z Windows

Nahrání zvuku pomocí mikrofonu v programu Baltík:
a) Musíš mít připojený a nainstalovaný mikrofon k počítači.
b) Stiskni tlačítko Tabulka, které je umístěno nad panelem prvků.
c) V zobrazeném okně Tabulka Souborů a Oblastí klikni do záhlaví sloupce s názvem Zvuky WAVE.

d) Ve spodní části okna se objeví tlačítka pro nahrání zvuku, spuštění a zastavení zvuku
e) Stiskni tlačítko Nahrát zvukWAVE a začni používat mikrofon.
f) Jakmile dokončíš nahrávání, stiskni Zastavit přehrání nebo nahrávání, objeví se ukládací okno Uložit nový zvukWAVE
   Je to standardní ukládací okno Windows. Slouží k zadání cesty a jména ukládaného souboru.

g) Zadej cestu a jméno zvukového souboru.Doporučuji ukládat zvukové soubory do stejné složky, ve které je uložen program. Stiskni tlačítko Uložit.         h) Zobrazí se okno Tabulka Souborů a Oblastí. V odpovídajícím políčku je zobrazena cesta k nahranému zvuku, tzn. zvuk je připojen k programu.

 

Připojení již existujícího zvukového souboru k programu:
a) Stiskni tlačítko Tabulka, které je umístěno nad panelem prvků.
b) V zobrazeném okně Tabulka Souborů a Oblastí se přepni do sloupce s názvem Zvuky WAVE.
c) Pravým tlačítkem myši klikni do políčka v odpovídajícím sloupci a z místní nabídky vyber Hledat
d) Pomocí okna Vybrat zvukWAVE najdi zvukový soubor a stiskni Otevřít. Zvuk se připojí k programu. V programu bude označen
číslem podle řádku, ve kterém je umístěn v Tabulce Souborů a Oblastí.
e) Nové zadání do Tabulky potvrď tlačítkem OK.

 

Vložení zvukového souboru do programu:
Zvukový soubor vložíš do programu stejným způsobem jako Obrázek nebo Oblast.
 

Zvukový soubor typu mid

Soubor získáš :
· Vytvořením – propojíš hudební nástroj (např. syntetizátor neboli klávesy) s počítačem a zvuk vytvoříš.
· Pomocí Internetu – vyhledáš a stáhneš si potřebný zvukový soubor z Internetu

 

PŘÍKLADY POUŽITÍ PŘÍKAZŮ

Kontakt

Pc-hratky

LencaSo@seznam.cz

Vyhledávání

ZVUKY - ÚKOLNÍČEK

1.KOLEČKO

Vytvoř nový projekt : Plocha\Dokumenty\kolečko a zvuk .bpr a ulož ho.
b) Naprogramuj Baltíka tak, aby obíhal scénu proti směru hodinových ručiček.
c) Pokaždé, když se nachází v rohu scény, zazní zvuk a to takto:
Ze složky …\Windows\Media\ si zkopíruj do složky Dokumenty čtyři různé zvuky typu wav
- v levém horním rohu zazní zvuk a Baltík čeká dokud neskončí
- v pravém horním rohu zazní zvuk (odlišný od prvního)
- v pravém dolním rohu zazní zvuk (odlišný od prvního a druhého)
- v levém dolním rohu zazní zvuk (odlišný od prvního, druhého i třetího)

2. VTIP: Naprogramuj nějaký svůj oblíbený VTIP - použij obrázky vlastní či stažené z internetu a zvuky, použij oblasti.

3.PŘÍBĚH

Vytvoř nový projekt : Plocha\Dokumenty\mikrofon a příběh.bpr a ulož ho.
b) Naprogramuj příběh (děj si můžeš vymyslet nebo použij známý příběh).
c) Pomocí mikrofonu namluv rozhovory (všechny zvuky) k tvému příběhu.
d) Vytvoř příběh ve kterém budou postavy mluvit, použij i vypravěče.
e) Během příběhu bude hrát na pozadí vybraná (nahraná nebo vytvořená) hudba.

LenčaPa © 2010 . Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode