PROMĚNNÁ

11.02.2017 22:19

Proměnná je místo, kam můžeš ukládat čísla, písmena, slova. Slouží jako krabice, do které si ukládáš různé věci a můžeš je později kdykoliv použít.

Každá proměnná musí mít své jméno a obsah (hodnotu)

jméno: jak se jmenuje, dvě různé proměnné musí mít dvě jména

obsah: co obsahuje (zda je to text, číslo...).

Během programu mohou proměnné svoji hodnotu MĚNIT.

 

ROZDĚLENÍ PROMĚNNÝCH

PODLE TYPU:

a) celočíselné: celá čísla od - 2 147 483 648 do 2 147 483 647 (modré šuplíky a košíky)

b) reálné: reálná čísla (s desetinnou čárkou)  (zelené šuplíky a košíky)

c) řetězcové proměnné: mohou obsahovat znaky, písmena, slova, věty.  (žluté šuplíky a košíky)

 PODLE VIDITELNOSTI:

a) globální: jsou viditelné v celém programu (šuplíky)

b) lokální: používá je jen pomocník (košíky)

 

VLOŽENÍ PROMĚNNÉ DO PROGRAMU

 Stejným způsobem, jakým jsme vkládali konstanty.

Obrázkové proměnné: jsou předem pojmenované a označené obrázky. Využívej souvislosti hodnoty proměnné a obrázku proměnné.

Jmenné proměnné (A - W): musíš je hned po vložení do programu pojmenovat (bez diakritiky)

Číslované proměnné (A1 - V3): jejich jméno je číslo

Pole: speciální proměnné

Souřadnicové proměnné: určené pro práci se souřadnicemi

 

PŘIŘAZENÍ HODNOTY DO PROMĚNNÉ

- pomocí nabídky Změna okna - viz výše

- přiřazení během programu

1) do obrázkové proměnné Počítadlo přiřaď hodnotu 25

2) do jmenné proměnné Kroky přiřaď číslo 72

3) do souřadnicových proměnných přiřaď x=7 a y=2

4) do reálných souřadnicových proměnných přiřaď x=25.6 a y= 25.6

5) do textové proměnné Šířka přiřaď text Pokusný text

6) do uvedených proměnných přiřaď hodnotu 25

 

VSTUP HODNOTY Z KLÁVESNICE

ČTI ČÍSLO NEBO ŘETĚZEC Z KLÁVESNICE: po zadání tohoto příkazu se v programu zobrazí okno, do kterého můžeš zadat číslo, znak nebo text.

Jako další parametry můžeš zadat:

souřadnice - kde bude pole

barvu písma - barva textu v okně

barvu pozadí - barva pozadí textu v okně

šířka okénka - velikost okna

poloha kurzoru - za kterým znakem bude blikat kurzor

TISK NA OBRAZOVKU

Zde se postupně zadají do proměnných hodnoty.

 

 

 

 

Tady se hodnoty proměnných postupně vypisují na obrazovku.

 

 

 

 

 

PŘIŘAZENÍ MEZI PROMĚNNÝMI

Do obrázkové proměnné Počítadlo přiřaď hodnotu 25.

Do jmenné proměnné Kroky přiřaď hodnotu Počítadla - tj. 25.

 

 

SLEDOVÁNÍ OBSAHU PROMĚNNÝCH BĚHEM PROGRAMU

1. Vlož proměnnou do programu.

2. Zadej jméno a hodnotu proměnné.

3. Spusť program.

4. V levém horním rohu spusť tlačítko pro sledování proměnných.

LenčaPa © 2010 . Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode