Tajemství KLÁVESNICE

15.05.2011 13:42

 

1 - Alfanumerická klávesnice

 

Obsahuje klávesy pro zápis písmen, číslic a dalších znaků. Jejich rozložení je blízké psacímu stroji. Jsou zde i řídící klávesy. Jejich funkce může být v různých programech různá. Nejčastější význam je tento:

Enter - ukončuje zadání dat nebo příkazů a odesílá je na uložení nebo vykonání. V textových editorech vytváří nový odstavec.

ESC - ukončení programu

Space Bar - mezerník - v textových tvoří mezery mezi slovy

Shift - mění malá písmena na velká a naopak, umožňuje zobrazení znaků uvedených v horní části kláves a používá se i pro některé příkazy.

Ctrl - (control) používá se obvykle v kombinaci s jinou klávesou a umožňuje zápis a vykonání některých příkazů.

Alt - používá se v kombinaci s jinými klávesami a umožňuje zadání dalších příkazů.

Pravý Alt - ve spojení s jinými klávesami je možno na české klávesnici psát anglické znaky.

Backspace - ruší znak vlevo od kurzoru a posouvá kurzor o jeden znak vlevo.

Tab - tabulátor, který přesouvá kurzor doprava za následující kurzorovou zarážku. V kombinaci s klávesou ATL slouží k přepínání mezi spuštěnými aplikacemi Windows.

Caps Lock - nastavuje trvalý zápis velkých písmen, zapnutí indikuje kontrolka se stejným názvem, která je uložená v pravém horním rohu klávesnice v sekci indikátorů.

 

2 - Funkční klávesy

12 kláves podél horní hrany klávesnice. Umožňuje zadávat složitější příkazy stisknutím jediné klávesy.

F1 je obvykle nápověda. Funkce jsou v různých uživatelských programech různé.

F2-12 - různé funkce v závislosti na programu

 

3 - Řídící klávesy

 

Slouží pro ovládání pohybu kurzoru po obrazovce.

 

LEFT - přesouvá kurzor o jeden znak vlevo

RIGHT - o jeden znak vpravo

UP - o jeden řádek nahoru

DOWN - o jeden řádek dolů

Page Up - přesune kurzor o jednu obrazovku (stránku) nahoru.

Page Down - o jednu obrazovku (stránku) dolů.

Home - přesouvá kurzor na začátek řádku.

End - přesouvá kurzor na konec řádku.

Insert - přepínání režimu vkládání a přepisování, nový text se vkládá mezi původní nebo ho přepisuje.

Delete - ruší znak, na kterém je kurzor (text vpravo od kurzoru)

 

4 - Numerická klávesnice

Je umístěna v pravé části klávesnice. Pracuje jednak v režimu numerickém (když je zapnuto NUM LOCK) nebo v režimu řízení pohybu kurzoru po obrazovce. Zapnutí NUM LOCK je indikováno světelnou kontrolkou v indikátorové sekci. Klávesy +,-,/,*, ENTER pracují v obou režimech stejně.

 

 

 5. Sekce speciální

 

PrintScreen - snímá momentální obsah obrazovky jako obrázek.

Pause - slouží pro pozastavení činnosti počítače. Práce se obnoví stisknutím libovolné klávesy.

Break - používá se v kombinaci s CTRL. Jejich současné stisknutí způsobí ukončení činnosti právě vykonávaného příkazu.

ScrollLock - zapíná a vypíná rolování obrazovky.

 

 OTESTUJ SVÉ ZNALOSTI

 Pokud se Ti podařilo prokousat se výše uvedeným textem a splnit úkoly z úkolníčku, můžeš si otestovat znalosti o klávesách i zde.

Test si stáhni do počítače, ve WordPadu dopiš správné odpovědí, soubor ulož a odešli na naši e-mailovou adresu. Pokud budou Tvé

odpovědi správné, budeš odměněn. :)

A tady ještě jeden TESTÍK Tvých písařských znalostí.

Kontakt

Pc-hratky

LencaSo@seznam.cz

Vyhledávání

4 znaky na jedné klávese

Každá klávesa může skrývat 4 znaky, 2 pro českou klávesnici a 2 pro anglickou. Pro příklad slouží následující tabulka:

Příklad u klávesy 1

Standardní znak po samostatném stisku pro klávesnici CZ

+ (plus)

 

Znak po stisku s klávesou Shift pro klávesnici CZ

1 (jedna)

 

Standardní znak po samostatném stisku pro klávesnici US

1 (jedna)

 

Znak po stisku s klávesou Shift pro klávesnici US

! (Vykřičník)

 

 

Psaní znaků pomocí kódu ASCII

Každý znak má své označení v kódu ASCII, v kombinaci s klávesou Alt a kódem znaku napsaným na numerické klávesnici lze napsat požadovaný znak, který na klávesnici zobrazen ani není - např @

ALT + číslo


 

Přepínání klávesnice

Levý Alt + Shift - Nebo jiná kombinace zvolená v konfiguraci Windows 

Pomocí levého tlačítka myši a indikace klávesnice (cz/en) v pravém dolním rohu

 

 Klávesové zkratky

 Slouží k rychlejšímu ovládání počítače - než vyberu složitě myší z několika podnabídek to co potřebuji - zvládnu rychleji pomocí klávesových zkratek.

Seznam nejčastějších klávesových zkratek zde.

Otestuj si své znalosti o klávesových zkratkách ve Windows v tomto krátkém testu.

ÚKOLNÍČEK

V aplikaci WordPad (Start - Programy - Příslušenství - WordPad)

1) Napiš jména českých panovníků nebo prezidentů, které znáš. Po napsání si text pozorně přečti a oprav chyby.
2) Vybav si řadu vyjmenovaných slov po p. Vyjmenovaná slova napiš pod sebe.
3) Vyjmenuj názvy automobilek nebo výrobců mobilních telefonů.
4) Napiš si anglicko-český slovníček zvířat.
5) Otevři si čítanku, vyhledej si článek, který tě v poslední době zaujal a jeho část přesně opiš.
6) Napiš stručný recept na jídlo, které dokážeš sám připravit. Zkontroluj po sobě text a oprav případné chyby.

LenčaPa © 2010 . Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode